Gold Auto
Mua bán, trao đổi, ký gửi xe đã qua sử dụng
Địa chỉ: 234 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0935178183
Bản đồ đường đi
Ô tô đang bán